Biografie

Op deze pagina komt u alles te weten over Jos Ruysseveldt. Van zijn studies tot academische ervaring.

Educatieve achtergrond

• Gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen, Fiscale Hogeschool Brussel 1992
• Licentiaat Notariaat, Universiteit Gent 1984
• Licentiaat Rechten, Universiteit Gent 1983

Professionele ervaring

Door zijn gespecialiseerde opleiding en notariële ervaring (15 jaar) biedt Jos Ruysseveldt zijn diensten vanuit een praktische en concrete invalshoek. Verder levert hij regelmatig bijdragen in wetenschappelijke jaarboeken en tijdschriften en maakt hij deel uit van redactiecomités wat een garantie betekent voor een permanente marktkennis en een toegevoegde waarde aan uw doelstelling.

Academische ervaring

Jos Ruysseveldt is professor aan de Fiscale Hogeschool (Brussel) en het AMS (Universiteit Antwerpen).
Verder verleent hij medewerking aan tal van postuniversitaire opleidingen.

Publicaties

Onze dienstverlening beperkt zich niet alleen tot praktijkgerichte oplossingen, maar spitst zich ook toe op het schrijven van publicaties. Ontdek hier de reeds geschreven werken.
 

Opleiding

Het sluitstuk van onze dienstverlening is opleiding en vorming. Open opleidingen in seminarievorm maar ook over specifieke thema’s op maat. Ontdek hier welke opleidingen op het programma staan.