Advies

Een eerste opzet is het aanbieden van vakkundig advies voor familiale vermogensplanning (voorzorg), erfeniskwesties (nazorg) of andere juridische en fiscale vraagstukken op familiaal - of ondernemingsniveau.

Publicaties

Onze dienstverlening beperkt zich niet alleen tot praktijkgerichte oplossingen, maar spitst zich ook toe op het schrijven van publicaties. Ontdek hier de reeds geschreven werken.
 
 

Opleiding

Het sluitstuk van onze dienstverlening is opleiding en vorming. Open opleidingen in seminarievorm maar ook over specifieke thema’s op maat. Ontdek hier welke opleidingen op het programma staan.

Contact

Wenst u een afspraak te maken? Klik dan hier voor onze contactgegevens.